+31 (0)546 456 223 info@pioenpartners.nl

Dit is de Privacyverklaring van Pioen Partners BV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56842384, gevestigd aan de Twentepoort West 38, 7609 RD in Almelo. Pioen Partners BV valt hiermee onder het Nederlands recht.

<strong>Toelichting Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)</strong>
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, waarmee privacywetgeving centraal geregeld is voor de hele Europese Unie. De Europese Unie wil mensen hiermee meer controle geven over de manier waarop organisaties met hun persoonsgegevens omgaan. De snelle ontwikkelingen in onder andere cloud-technologie zorgen namelijk voor nieuwe manieren om gegevens in te zetten en te gebruiken. Door de wetgeving inzake gegevensbescherming te versterken en zwaardere handhavingsmaatregelen te introduceren, wil de Europese Unie dit een halt toeroepen en het vertrouwen in de opkomende digitale economie verbeteren.

Via de software van Pioen Partners worden persoonsgegevens verwerkt. Het gaat hierbij om de volgende systemen:
• Zaalagenda: software voor het reserveren van zalen, factureren en maken van offertes. Daarnaast met personeelsplanning. Er is een beheersysteem, bezoekersagenda en een App beschikbaar.
• Theater software: software voor het beheren van voorstellingen en het regelen van de verkoop van tickets hiervoor.
• WRAN (Western Ruiter Associatie Nederland) systeem: softwaresysteem voor het beheren van de ledenadministratie en de wedstrijdorganisatie.
• Waterpolo-online: software voor het beheren van alle facetten van de waterpolo competitie zoals wedstrijden, uitslagen, aanstellingen scheidsrechters, spelersinzet en tuchtzaken.
• Specifieke maatwerk online softwaresystemen voor onze relaties
Voor elk systeem is een specifieke privacyverklaring aanwezig waarin beschreven staat welke gegevens worden verwerkt, met welk doel en hoe hiermee wordt omgegaan. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

<strong>Registreren</strong>
Voor de meeste onderdelen van de software van Pioen Partners geldt dat u er pas gebruik van kunt maken nadat een gebruikersaccount voor u is geregistreerd. Het aanmaken van een gebruikersaccount wordt verzorgd door daartoe gemachtigde medewerkers van uw organisatie (beheerders).
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze online service kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

<strong>Verstrekking aan derden</strong>
Uw organisatie zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die zij met u zijn aangegaan. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze online service kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

<strong>Cookies</strong>
Binnen de software van Pioen Partners wordt gebruik gemaakt van cookies voor diverse, functionele doeleinden.
Daarbij kunt u denken aan:
• onthouden van invoer zodat u e.e.a. een volgende keer niet opnieuw hoeft in te typen / in te stellen
• onthouden van sessie-status (ingelogd/niet ingelogd)
• onthouden van persoonlijke voorkeuren (bijv. kolombreedtes, open/dichtklappen van panelen)

Het inschakelen van cookies in uw browser is vereist voor een correcte werking van de software.
Bij gebruik van de software van Pioen Partners worden geen cookies geplaatst door derden. Bij gebruik van de software van Pioen Partners wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics, noch van vergelijkbare partijen.

<strong>Beveiliging</strong>
Wij nemen doorlopend passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

<strong>Bewaartermijnen</strong>
De organisatie die aan u een gebruikersaccount voor de software van Pioen Partners heeft verstrekt, bepaalt hoe lang (persoons)gegevens binnen de software worden bewaard.

<strong>Appstores</strong>
Apps zijn te downloaden via de appstores; Google Play en de App Store van Apple . Uw organisatie heeft geen invloed op de persoonsgegevens die de aanbieders van deze appstores verwerken en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaring te lezen van de aanbieder van de appstore waarmee u de app heeft gedownload.

<strong>Websites van derden</strong>
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze online service zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

<strong>Wijzigingen in deze privacyverklaring</strong>
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

<strong>Autoriteit Persoonsgegevens</strong>
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

<strong>Vragen?</strong>
Mocht u verder, na het lezen van deze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben over de omgang met persoonsgegevens binnen de software van Pioen Partners, dan kunt u het beste contact opnemen met uw organisatie via de contactgegevens die u reeds bekend zijn.

Onze gegevens

Pioen Partners b.v.
Twentepoort Oost 61 - 08
7609 RG Almelo
+ 31 (0)546 456 223
 info@pioenpartners.nl
K.v.K. nummer: 56842384
B.T.W. nummer: 852327365

Hoe kunnen we helpen?

Stel gerust een vraag of laat eenvoudig weg een reactie achter.